Afspraak nakomen/annuleren

Een afspraak nakomen/annuleren

Natuurlijk verwachten wij dat u op tijd op uw afspraak verschijnt. Vanzelfsprekend verwacht u ook van ons dat wij ons aan de gemaakte afspraak houden en dat de tandarts ruim de tijd voor u neemt. Zorg er daarom voor dat u voldoende tijd binnen uw dagplanning reserveert voor uw afspraak. Soms is uitloop onvermijdelijk.

Indien u onverhoopt uw afspraak niet kunt nakomen dan dient u tijdig contact op te nemen met de praktijk om uw afspraak te annuleren of verzetten.
Als een afspraak niet wordt nagekomen of binnen 24 uur wordt geannuleerd dan worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht, de zogenaamde code C90. De tijd die aan de patiënt in rekening wordt gebracht, zal een naar redelijkheid vast te stellen percentage van het bedrag van de voorgenomen behandeling betreffen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Het herhaaldelijk niet nakomen van uw afspraken kan als gevolg hebben dat wij u als patiënt zullen uitschrijven.